Народна библиотека Лесковац

О нама

Библиотека у бројевима

0
Одељења
0
Година са вама
0
Библиотечких јединица

Шта читати

Наше препоруке

Наши библиотекари вам предлажу следеће наслове за читање у фебруару.

Landscape Painted with Tea

Кратки опис

Роман говори о животу људи распетих између прошлости којом не могу да овладају. Написан је у облику укрштених речи које се попуњавају, односно читају, хоризонтално и вертикално. Предели које јунак у роману осликава чајем, слика су његове душе и историја његовог живота и представљају везу са историјом, прошлошћу и традицијом из које потичемо. Прича о стваралаштву је заправо прича о човеку, о љубави и стицању самопоуздања.

Landscape Painted with Tea

Милорад Павић
Каљави коњ

Кратки опис

Књига за децу „Каљави коњ“ представља збирку прича из словенске митологије. Кроз дванаест прича описана су веровања наших предака, њихови страхове и проблеми свакодневног живота.

Каљави коњ

Весна Алексић
Све у свему

Кратки опис

Књига изабраних и нових прича „Све у свему“ зраче топлином и животном енергијом, дубоко су личне и воде читаоца кроз време, историју, културу, живот и успомене, при том „спајајући хумор и тугу, детињи поглед и мудрост зрелог доба, ненаметљивост и племенитост.

Све у свему

Ивана Димић

 

Шта радимо

Наше услуге

 

Библиотека и стационирани огранци представљају културну институцију од великог националног значаја што показује својим богатим садржајним активностима, као и свакодневним радом са великим бројем корисника свих профила и занимања.

 • Библиотека

  11 одељења и 5 стационарних огранака

  Библиотека прикупља, обрађује, штити, чува, представља и даје на коришћење библиотечко-информациону грађу и изворе; води завичајне збирке и Легат; учествује у изради заједничких каталога и базе података у оквиру COBISS система; израђује библиографије; води документацију и статистику о библиотечко-информационој грађи, изворима и корисницима; помаже корисницима при избору и коришћењу библиотечке грађе, пружа одређене информације везане за претраживање електронске базе података; спроводи културно-образовне програме и издавачку делатност. Библиотека ради и на уносу старе и ретке књиге у Електронски регистар културних добара Републике Србије као и на пословима дигитализације завичајне грађе.

 • Читаоница

  Периодика / Промоције / Интернет

  Корисници фонда Стручног одељења и Одељења периодике и дневне штампе користе библиотечку грађу искључиво у Читаоници, која има 70 читалачких места. У Читаоници је омогућен научно-истраживачки, студијски и едукативни рад ученика, студената, научних радника и осталог грађанства. Током богате историје Библиотеке, корисници Читаонице биле су и знамените личности нашег Града: Атанасије Младеновић, Николај Тимченко, Саша Хаџи Танчић, Никола Цветковић, Душан Јањић, Димитрије Тасић и многи други.

 • Издаваштво

  Легат / Поезија / Романи

  Поред бројних активности из оквира основне делатности, Библиотека од 2008. године, дорегистрацијом издавачке делатности шири спектар својих услуга. Основни циљеви издавачке делатности су афиримисање завичаја и његових културних вредности, очување завичајне баштине, подстицање стваралаштва завичајних аутора и очување културног идентитета. Након регистрације издавачке делатности до данас објавили смо 81 библиографску јединицу.

 

Придружи се

Постани члан библиотеке

Упис чланова врши се током целе календарске године и важи за ту годину. Приликом уписа потребно је ставити на увид личну карту и платити чланарину.

Претплатите се на наш билтен

+381 16 315 00 83
nbleskovac@nbleskovac.rs
Булевар ослобођења 61
16000 Лесковац
Close