Aдресар упошљеника

Весна Илић, дипломирани библиотекар; в.д. директора;
016/3150080
vesnailic@nbleskovac.rs

Александар Маринковић, секретар;
016/3150081
aleksandarmarinkovic@nbleskovac.rs

Татјана Јанков, дипломирани библиотекар; Одељење за развој
и унапређење библиотечке делатности Матична служба;
016/3150084
tatjanajnkov@nbleskovac.rs

Небојша Крстић, дипломирани библиотекар;
Одељење набавке и обраде;
016/3150082
nebojsakrstic@nbleskovac.rs

Надица Стојановић, дипломирани библиотекар;
Позајмно одељењe;
065/3150080 016/3150083
nadicajanastojanovic@nbleskovac.rs

Драгана Маринковић, дипломирани библиотекар;
Позајмно одељење;
065/3150080 016/3150083
draganamarinkovic@nbleskovac.rs

Биљана Јовић, виши књижничар;
Позајмно одељењe;
065/3150080 016/3150083
biljanajovic@nbleskovac.rs

Катарина Станковић, књижничар;
Позајмно одељењe;
065/3150080 016/3150083
katarinastankovic@nbleskovac.rs

Евица Стевановић, виши књижничар;
Дечје одељењe;
065/3150080 016/3150083
evicastevanovic@nbleskovac.rs

Јадранка Јовић, дипломирани библиотекар;
Одељење периодике и дневне штампе;
016/3150082
jadrankajovic@nbleskovac.rs

Марија Југовић, дипломирани библиотекар;
Стручно одељење;
016/3150083
marijajugovic@nbleskovac.rs

Гордана Ђорђевић, дипломирани библиотекар;
016/3150083
gordanadjordjevic@nbleskovac.rs

Сунчица Здравковић, дипломирани библиотекар;
Одељење стране књиге;
016/3150083
zdravkovicsuncica@nbleskovac.rs

Александра Самокал Јовановић; дипломирани библиотекар;
Завичајно одељење;
016/260077
aleksandrasamokaljovanovic@nbleskovac.rs

Глорија Здравковић, дипломирани библиотекар;
Завичајно одељење;
016/260077
glorijazdravkovic@nbleskovac.rs

Ана Маринковић, дипломирани библиотекар;
Библиотека посебних фондова;
016/260077
anamarinkovic@nbleskovac.rs

Зоран Ракић, дипломирани библиотекар;
Библиотека посебних фондова;
016/260077
rakiczoran@nbleskovac.rs

Ана Цветановић, дипломирани библиотекар;
Одељење култорно образовног програма и издаваштва;
016/3150083
anacvetanovic@nbleskovac.rs

Братислав Станисављевић, дипломирани економиста;
Рачуноводство;
016/3150082
bratislavstanisavljevic@nbleskovac.rs

Ивана Велиновић, економиста;
Рачуноводство;
016/3150082
ivanavelinovic@nbleskovac.rs

Валентина Аксентијевић, економиста;
Рачуноводство;
016/3150082
valentinaaksentijevic@nbleskovac.rs

Ирена Крстић, Манипулант у депоу;
016/3150083
irenakrstic@nbleskovac.rs

Димитрије Стајић, књиговезац, заштита библ. материјала
016/3150083
dimitrijestajic@nbleskovac.rs

Стационарни огранци

Светлана Величковски; дипломирани библиотекар;
Грделица;
svetlanavelickovski@nbleskovac.rs

Живојин Михајловић, књижничар;
Грделица;
zivojinmihajlovic@nbleskovac.rs

Јелена Стојановић, дипломирани библиотекар;
Вучје;
jelenastojanovic@nbleskovac.rs

Mилица Цветковић, књижничар;
Вучје;
milicacvetkovic@nbleskovac.rs

Лидија Станојевић, књижничар;
Предејане;
lidijastanojevic@nbleskovac.rs

Сања Јевтић, књижничар;
Брестовац;
jevticsanja@nbleskovac.rs

Светлана Цветковић, књижничар;
Печењевце;
svetlanacvetkovic@nbleskovac.rs

Помоћно особље

Предраг Стаменковић, домар;
069/1651365
predragstamenkovic@nbleskovac.rs

Ивана Петровић, хигијеничар;
016/3150083
ivanapetrovic@nbleskovac.rs

Негица Стојковић, хигијеничар;
016/3150083
negicastojkovic@nbleskovac.rs