Постани члан

ВАША ЧЛАНСКА КАРТА

Упис чланова врши се током целе календарске године и важи за ту годину. Приликом уписа потребно је ставити на увид личну карту и платити чланарину, по следећем ценовнику за 2018. годину:

 • упис на Позајмном одељењу за одрасле …..….....   500,00 динара
 • упис на Позајмном одељењу за децу…. …….........   250,00 динара
 • упис пензионера...................................     бесплатно
 • породична чланарина.......................... 1.000,00 динара

Ценовник за кориснике у огранцима Библиотеке је нижи за 50%

БЕСПЛАТНО КОРИШЋЕЊЕ ИНТЕРНЕТА ЗА ЧЛАНОВЕ БИБЛИОТЕКЕ
БЕСПАЛАТАН УПИС ЂАКА ПРВАКА „Добродошли прваци“
БЕСПЛАТАН УПИС ДЕЦЕ ИЗ ВРТИЋА (предшколска група)
БЕСПЛАТАН УПИС ОСОБА СА ИНВАЛИДИТЕТОМ
БЕСПЛАТАН УПИС ДЕЦЕ СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА И НАСТАВНИКА ТИХ ШКОЛА
БЕСПЛАТАН УПИС СТИПЕНДИСТА ФОНДА ЗА МЛАДЕ ТАЛЕНТЕ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

 

ВАША ПРАВА

Сваки корисник уписом стиче права на:

 • коришћење свих фондова Народне библиотеке „Радоје Домановић“ - Лесковац
 • коришћење и консултацију свих информа­ционих извора и услуга Библиотеке
 • помоћ при консултовању лисних и електрон­ских каталога
 • помоћ и упутство при проналажењу библиографских података
 • коришћење специјалних збирки и фондова, уз стручну помоћ
 • међу библиотечку позајмицу ( литературу коју не можете наћи у библиотеци можете поручити из друге библиотеке, уз надокнаду поштанских тро­шкова)
 • присуство свим културним програмима у Библиотеци је бесплатно
 • резервацију наслова
 • коришћење интернета на корисничким рачунарима свих библиотечких одељења

 

ВАШЕ ОБАВЕЗЕ

Приликом позајмице књига и новина и коришћења читаоница, корисник је дужан да има чланску карту Библиотеке.
Продужење рока позајмице може се извршити благовременим пријављивањем, личним или телефонским путем.
Ако корисник задржи књиге преко одређеног рока, дужан је да плати надокнаду у износу од 5,00 динара по дану закашњења.
Изгубљену или оштећену књигу корисник је дужан да замени књигом истог наслова, или да плати накнаду по њеној садашњој вредности.
Накнада за изгубљену чланску карту је 50,00 динара.
Корисници су дужни да се према библиотечкој грађи односе пажљиво и да је чувају.

Љубазно Вас молимо да не подвлачите, не исписујете белешке, не савијате и не цепате листове.

Корисник је дужан да се придржава кућног реда Библиотеке и правила понашања на јавном месту и да својим понашањем не угрожава права и рад осталих корисника и запослених.

 

КАКО ДОЋИ ДО ПУБЛИКАЦИЈА?

Публикације се ван Библиотеке позајмљују на 15 дана. Једном позајмицом могу се узети две књиге, а само једна из обавезне школске лектире. Серијске публикације  (новине и часописи) и књиге распоређене на одељењима посебних фондова не могу се износити из Библиотеке. Корисник Библиотеке има права на слободан приступ књижном фонду на Позајмном и Дечијем одељењу.