Ресурси интернета за боље друштво: Отворена наука - документи и извори

У организацији Народне библиотеке „Радоје Домановић“ у петак, 18. октобра 2019. године одржан је акредитовани семинар у оквиру програма „Стално стручно усавршавање библиотечко-информационих стручњака“.

Дејана Каваја Станишић и Александра Поповић, информатори саветници Одељења за научне информације и едукацију Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, говориле су на тему „Ресурси интернета за боље друштво: Отворена наука - документи и извори“.

Циљеви семинара били су упознавање полазника са ресурсима на Интернету који омoгућавају унапређивање различитих људских делатности. Полазници су се упознали програм и циљевима Отворене науке.  

Програм семинара је директно повезан са потребама запослених у библиотечко-информационој делатности, који су покретачи коришћења нових извора и алата доступних на интернету.

Семинар су похађали запослени у јавним и школским библиотекама из Лесковца, Медвеђе, Лебана, Власотинца и Црне Траве, као и из Центра за стручно усавршавање у образовању у Лесковцу. Након шестосатног интерактивног семинара 27 полазника семинара добили су сертификате.

Семинар је организован средствима Министарства култура и информисања РС и из буџета града Лесковца.

Media

+381 16 315 00 83
nbleskovac@nbleskovac.rs
Булевар ослобођења 61
16000 Лесковац
Close