Рециклирајмо уз игру

13
Feb
Рециклирајмо уз игру

Рециклирајмо уз игру

Рециклирајмо уз игру је назив треће радионице одржане у циклусу зимских радионица „Зашто је важно читати књиге“, у којој су учествовала деца предшколског узраста и деца нижих разреда основних школа.

У уводном делу радионице разговарало се о томе шта је то рециклажа и чему је намењена, као и о прикупљању рециклажног материјала који би у другом случају представљао отпад, његовом разврставању и поновном коришћењу.

Деца су наводила који све то материјал може да се рециклира: папир, пластика, картон, стакло, алуминијумске конзерве...

Деца су кроз разговор дошла до закључка да рециклажа помаже како заштити животне средине тако и штедњи читавог друштва.

Прикупљање и разврставање рециклажног материјала смањује потребу за његово депоновање и спаљивање па се тако штити и чува животна средина.

Потом су деца радила по групама. Једна група је правила лутке –марионете од картона, конца, пластичних затварача, канапа и колаж папира.

Друга група је правила украсни цветни венчић за врата од картона, старог картона за јаја, старог папира, боја и лепка.
Трећа група деце је правила луткице и од картона и пластичних чаша.

Четврта група је правила креативне честитке од картона, папира, лепка.

Овом радионицом деца су показала да игром можемо вратити у функцију многе предмете који би иначе завршио као отпад.

Поделите ову вест

+381 16 315 00 83
nbleskovac@nbleskovac.rs
Булевар ослобођења 61
16000 Лесковац
Close