Огранци

ГРДЕЛИЦА

На иницијативу тадашњих власти 28.12.1958 године основана је Народна књижница и читаоница “Моша Пијаде”  у Грделици. Имала је око 800 књига,преузетих из синдикалне библиотеке  фабрике ” Јединство” . Свечано је отворена 1959 године. Већ 10.04.1962 одређује се Народна књижница и читаоница “Моша Пијаде” за обављање послова Општинске матичне библиотеке.  14.09.1962 године припаја се Радничком универзитету “Ђуро Салај” у Грделици . Референдумом  о интеграцији културних  установа  и Општине  Лесковац 10. 12.1 973. године припаја се Народној библиотеци ” Радоје Домановић “ у Лесковцу којој и данас припада. Ове године огранак у Грделици је обогаћен за потпуно нове и другачије наслове. Отворен је огранак Одељења стране књиге, тако да су доступни наслови на неколико језика.

Одељење данaс има књижни фонд од 14.315 књига.

ПРЕДЕЈАНЕ

Библиотека у Предејану је до 1963. године  највероватније радила у склопу школе. Нема никаквих других података када је основана, али на основу података у инвентарној књизи почела је са радом марта 1963. године.

Просторија има површину од 50 квадратних метара. Ове године, библиотека је адаптирана и прилагођена свим узрастима новим  ентеријером. Библиотека је реновирана,и данас, после дуги низ година, библиотекар и деца са ентузијазмом долазе да користе фонд библиотеке, организују радионице и књижевне матеине.

Библиотека данас има фонд од 3646 библиотечких јединица.

ПЕЧЕЊЕВЦЕ

Претпоставља се да је библиотека у Печењевцу радила у склопу школе. Нема никаквих других података када је основана, али на основу података у инвентарној књизи почела је са радом 23.априла 1963. године.

Претходна просторија је имала површину од 25 квадратних метара. Ове године, библиотека је добила од Месне заједнице нови  простор за рад, тако да је целокупни фонд пребачен у репариране просторије. Површина се је повећала и сада износи 44 квадратних метара. Библиотека је реновирана (окречене су просторије, столарија офарбана, полице излакиране). Ове године огранак у Печењевцу је обогаћен за потпуно нове и другачије наслове. Отворен је огранак Одељења стране књиге, тако да су доступни наслови на више страних језика језика.

Библиотека данас има фонд од 4041 наслова.

БРЕСТОВАЦ

На иницијативу тадашњих власти 1958 године основана је Матична библиотека и читаоница “Владимир Назор”  у Брестовцу. Имала је око 600 књига, преузетих из синдикалних библиотека  неких фабрика. Свечано је отворена наредне године. Већ 10.04.1962 одређује се Матична књижница и читаоница “Владимир Назор” за обављање послова Општинске матичне библиотеке.  Референдумом 10.12.1973 године  о интеграцији културних  установа  и Општине  Лесковац припаја се Народној библиотеци ” Радоје Домановић “ у Лесковцу којој и данас припада.

Библиотека данас има фонд од 5170 библиотечких јединица.

ВУЧЈЕ

Библиотека у Вучју је основана педесетих година прошлог века као јавна матична општинска библиотека „Стојан Станојевић – Влада“. Седамдесетих година када Вучје губи статус општине и припаја се Лесковцу, библиотека је припала Народној библиотеци „Радоје Домановић“ у Лесковцу. Од тада па све до данас, она функционише као њен огранак. У сарадњи са матичном библиотеком, огранак омогућава квалитетнији живот свим нашим становницима. Циљ нам је да књига, образовање и информација буду доступни свима. На тај начин огранак у Вучју постаје значајан носилац образовног, информативног и културног живота становништва. Налази се у центру Вучја у згради Дома културе и заузима простор од 200 метара квадратних. У огранку функционишу позајмно одељење за одрасле, дечје и завичајно одељење. Ове године огранак у Вучју је обогаћен за потпуно нове и другачије наслове. Отворен је огранак Одељења стране књиге, тако да су доступни наслови на више језика.

Огранак има велику читаоницу са 32 места. Такође и читаоницу за децу са столовима и столицама прилагођеним њиховом узрасту. Књижни фонд броји 13.128 монографских публикација смештених по УДК систему и у слободном приступу.

Media

+381 16 315 00 83
nbleskovac@nbleskovac.rs
Булевар ослобођења 61
16000 Лесковац
Close